Natječaji

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Sukladno Zaključku Vlade donesenom na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine, Klasa: 330-01/11-02/01, Ur.broj: 5030106-11-2, a koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama u vezi s objavljivanjem informacija o izvršenju ugovora o javnoj nabavi, tijelo javne vlasti dužno je podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi iz svoje nadležnosti iskazati prema obrascu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja, te iste ustrojiti i objaviti na svojim internetskim stranicama za 2010. godinu pa nadalje. Tijelo javne vlasti dužno je podatke iz Pregleda ugovora ažurirati svakih šest mjeseci.

U nastavku se nalazi Registar ugovora javne nabave za Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara (ažurirano 30.06.2017.).

Popis svih natječaja

 1. Otvoreni postupak javne nabave “Rekonstrukciju, prenamjenu i dogradnju zgrade Državnog arhiva u Vukovaru” objavljen je u Narodnim novinama 20. rujna 2011. godine
 2. Otvoreni postupak javne nabave za ustupanje radova na rekonstrukciji građevine br. 6 “Fotografija u Domovinskom ratu” Memorijalnog, informacijskog, dokumentacijskog i edukacijskog centra Domovinskog rata u Vukovaru objavljen je u Narodnim novinama
 3. Otvoreni postupak javne nabave za Nadzor nad rekonstrukcijom plivališta u Vukovaru objavljen je u Narodnim novinama 12. srpnja 2011. godine (Evidencijski br. nabave W-11/03)
 4. Natječaj za Dodjeljivanje naknade troškova školarine studentima poslijediplomskih specijalističkih ili doktorskih studija za školsku godinu 2010/11
  • Obrazac Zahtjeva za dodjelu naknade troškova školarine za studente poslijediplomskih sveučilišnih specijalističkih ili doktorskih studija za školsku godinu 2010/11 u .pdf formatu možete preuzeti ovdje
  • Obrazac Zahtjeva za dodjelu naknade troškova školarine za studente poslijediplomskih sveučilišnih specijalističkih ili doktorskih studija za školsku godinu 2010/11 u .doc formatu možete preuzeti ovdje
 5. Otvoreni postupak javne nabave za Rekonstrukciju plivališta u Vukovaru objavljen je u Narodnim novinama 20.svibnja 2011. godine (Evidencijski br. nabave W-11/02)
 6. Dokumentacija za nadmetanje: “Rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje Kajak kanu kluba “Vukovar 91” – 2. faza”
  • Dokumentaciju za nadmetanje u .pdf formatu možete preuzeti ovdje
  • Tender dokumentaciju za 2. fazu prezmite ovdje
  • ili na stranicama Narodnih novina
 7. Obavijest svim subjektima koji su preuzeli dokumentaciju za nadmetanje: “Nabava, isporuka, montaža i razmještaj namještaja za Dom učenika u Vukovaru”
 8. Dokumentacija za nadmetanje: “Nabava, isporuka, montaža i razmještaj namještaja za Dom učenika u Vukovaru”
 9. Poništava se nadmetanje Nabava,isporuka i montaža namještaja za Dom učenika Vukovar u Vukovaru – objavljeno 04.10.2010. u Narodnim novinama
 10. Objavljen je ispravak dokumentacije za Nabavu, isporuku i montažu namještaja za Dom učenika Vukovar u Vukovaru
 11. Otvoreni postupak javne nabave za Nabava, isporuka i montaža namještaja za Dom učenika Vukovar u Vukovaru objavljen je u Narodnim novinama 24. rujna 2010. godine (Evidencijski br. nabave W-10/03)
 12. Dokumentacija za nadmetanje: “Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na obnovi kuglane i fitness centra sa pratećim prostorijama u Športskoj dvorani Borovo u Vukovaru”
 13. Dokumentacija za nadmetanje: “Izvođenje radova izgradnje građevine-Spomen dom hrvatskih branitelja Trpinjska cesta”
  • Dokumentaciju u .pdf formatu možete preuzeti ovdje
 14. Dokumentacija za nadmetanje: “Rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje Kajak kanu kluba “Vukovar 91” – 1.etapa”
 15. Natječaj za dodjelu naknada školarine 2009/2010
 16. Javni poziv radi podnošenja prijedloga projekata za uvrštavanje u Plan i Program obnove i razvoj Grada Vukovara, za razdoblje 2009.-2013.god.