Kontakt

Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara
Adresa: J.J. Strossmayera 14a, 32000 Vukovar
OIB: 32997192616
tel: 032/450-400
fax: 032/450-401
e-mail:

dr.sc. Ljiljana Blažević
Predsjednica Fonda
tel: 032/450-400
e-mail:


Viši stručni suradnici za financijsko-računovodstvene poslove

Dubravka Rendulić, univ.spec.oec.
tel: 032/450-405
e-mail:

Sanja Međeši, mag.oec.
tel: 032/450-403
email:

Gdje se nalazimo: