Natječaji

Javna nabava

Prilikom provedbe postupaka javne nabave, Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara poštuje načela javne nabave propisane u Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine NN 120/2016).

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16,) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

Registar ugovora

Sukladno Zaključku Vlade donesenom na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine, Klasa: 330-01/11-02/01, Ur.broj: 5030106-11-2, a koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama u vezi s objavljivanjem informacija o izvršenju ugovora o javnoj nabavi, tijelo javne vlasti dužno je podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi iz svoje nadležnosti iskazati prema obrascu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja, te iste ustrojiti i objaviti na svojim internetskim stranicama za 2010. godinu pa nadalje. Tijelo javne vlasti dužno je podatke iz Pregleda ugovora ažurirati svakih šest mjeseci.

U nastavku se nalazi Registar ugovora javne nabave za Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara za razdoblje od 2011. do 2017. godine.

U skladu s člankom 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 120/2016) i Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017) Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara vodi Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te ga objavljuje na svojoj internetskoj stranici i/ili u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Plan nabave 2019.

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/2017) Plan nabave Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara za proračunsku godinu 2019. objavljen je na internetskoj stranici i u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.