Javna nabava

Javna nabava

Prilikom provedbe postupaka javne nabave, Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara poštuje načela javne nabave propisane u Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine NN 120/2016).

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16,) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

Plan nabave

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/2017) Plan nabave Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara za proračunsku godinu 2019. objavljen je na internetskoj stranici i u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.