Nadzorni odbor

 1. ANTON KOVAČEV, predsjednik NO od 23.04.2004.
  • Predjsednik uprave HBOR-a
 2. TOMISLAV ČIČKO, član NO od 29.05.2008.
  • Ravnatelj Uprave za proračun i financije MRRŠVG
 3. DRAŽEN ČOVIĆ, član NO od 29.05.2008.
  • Direktor sektora, FINA-a Zagreb
 4. MIRJANA IVANKOVIĆ, član NO od 29.05.2008.
  • Zamjenica direktora Borovo Trgovačka mreža
 5. MATO GOLUBIČIĆ, član NO od 5.11.2010.
  • Zamjenik Vukovarsko-srijemskog župana