Javni natječaj za imenovanje predsjednika Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara

Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara raspisuje natječaj za imenovanje:

  • predsjednik Fonda - 1 (jedan) izvršitelj (m/ž), na razdoblje od 4 (četiri) godine

Uvjeti:

  • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
  • najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • poznavanje rada na računalu
  • aktivno znanje jednog stranog jezika

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, te obvezno adresu elektroničke pošte).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Detaljnije informacije u priloženom dokumentu.