Javni poziv svim zainteresiranim subjektima radi podnošenja prijedloga projekata za uvrštavanje u Plan i Program obnove i razvoj Grada Vukovara, za razdoblje 2009.-2013. god.

Temeljem članka 6. Pravilnika o načinu pripreme i izrade prijedloga plana i programa obnove i razvoja Grada Vukovara, Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara objavljuje

JAVNI POZIV svim zainteresiranim subjektima radi podnošenja prijedloga projekata za uvrštavanje u Plan i Program obnove i razvoj Grada Vukovara, za razdoblje 2009.-2013. god.

1. Predlagatelji projekata za uvrštavanje u Plan i Program (u daljnjem tekstu: Predlagatelji) mogu biti:ministarstva, državna uprava, lokalna uprava i samouprava (županijska i gradska), Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatsko udruženje obrtnika, Udruženje obrtnika Vukovar; pravne i fizičke osobe; znanstvene, stručne, obrazovne, kulturne, športske i druge ustanove; udruge, grupe građana, građani i svi drugi subjekti.

2. Prijedlozi se zaprimaju za područja:

  • prostorno uređenje, graditeljstvo, infrastrukturu, promet, vodno gospodarstvo i zaštitu okoliša,
  • Gospodarstvo, rad, poduzetništvo, poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo, ruralni razvoj i turizam,
  • Društvene djelatnosti (znanost, obrazovanje, šport i kultura)
  • Zdravstvo i socijalna skrb
  • Obitelj i branitelji

3. Prijedlozi se podnose Fondu za obnovu i razvoj Grada Vukovara, na unificiranom Obrascu za prijavu projekata, u pisanom ( na adresu Vukovar, J.J. Strossmayera 14a) i digitalnom obliku, uz predočenje svih podataka i dokumenata važnih za ocjenu prijedloga, obrazac je dostupan na www.fond-vukovar.hr ili u prostorijama Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara.

Ukoliko je podnositelj prijedloga građanin, obraća se Povjerenstvu po području djelatnosti za koje je zainteresiran, s prijedlogom u pisanom obliku, a Povjerenstvo popunjava obrazac za prijavu projekta.

4. Rok za dostavu prijedloga je 60 dana po objavi Javnog poziva.

5. Zaprimljene prijedloge Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara prosljeđuje na razmatranje Povjerenstvima osnovanim po svakom pojedinom području djelatnosti, koja izrađuju konačne liste prijedloga po sadržaju, prioritetu i pripremljenosti.

Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara izrađuje Prijedlog Plana i Programa na temelju konačnih lista prijedloga koje su izradila Povjerenstva.

6. Plan i Program obnove i razvoja Grada Vukovara donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, a isti se objavljuje u Narodnim novinama.