Javni poziv za iskaz interesa za financiranje projekata kapitalnih ulaganja javnih institucija na području Grada Vukovara

1. Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara (u daljnjem tekstu: Fond) kao davatelj financijskih sredstava poziva sve zainteresirane pravne subjekte koji djeluju na području Grada Vukovara da kao nositelji razvoja dostave zahtjeve za financiranje projekata usklađene s ciljevima ovog Javnog poziva.

2. Zainteresirani prijavitelji sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:

  1. Infrastruktura
  2. Prometna infrastruktura u svrhu boljeg protoka roba i usluga
  3. Poslovni (radni) prostori u svrhu pokretanja i razvoja Grada Vukovara
  4. Prostori u svrhu jačanja turističke ponude
  5. Društveni i kulturni centri

3. Podnositelji podnose Zahtjev od 28. travnja 2023. do najkasnije 27. svibnja 2023. godine.
Jedan podnositelj može podnijeti jedan Zahtjev prema Javnom pozivu.
Vrijeme zaprimanja i redoslijed registracije Zahtjeva nije kriterij za dodjelu sredstava Javnog poziva.

4. Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama davatelja financijskih sredstava (www.fond-vukovar.hr).

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:

FOND ZA OBNOVU I RAZVOJ GRADA VUKOVARA
J.J.STROSSMAYERA 14 A, 32000 VUKOVAR
"JAVNI POZIV - KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUCIJA NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA"
"Ne otvarati prije sastanka Povjerenstva za provedbu"

5. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte:

6. Javni poziv i Smjernice za podnositelja Zahtjeva s prilozima, dostupni su na mrežnoj stranici Fonda (www.fond-vukovar.hr), pod nazivom Javni poziv za iskaz interesa za financiranje projekata kapitalnih ulaganja javnih institucija na području Grada Vukovara.