Javni poziv za neovisne procjenitelje

Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara raspisuje ovaj Javni poziv u svrhu ažuriranja baze neovisnih procjenitelja za ocjenjivanje projektnih prijedloga u okviru Financijskog plana Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu (u daljnjem tekstu: FPF).

Rok za dostavu cjelovitih prijava: 07. travanj 2017. godine

Navedena baza neovisnih procjenitelja koristit će se u procjenama projektnih prijedloga u okviru FPF-a u okviru kojeg će se financirati projekti koji se, između ostaloga, odnose na:

  • ubrzanu obnovu građevinskih objekata i objekata infrastrukture u funkciji poduzetništva
  • tehničko-tehnološku modernizaciju i proširenje postojećih kapaciteta
  • pokretanje novih poduzetničkih aktivnosti i razvoj poduzetništva s ciljem postizanja boljih poslovnih rezultata i mogućnosti izlaska na strana tržišta
  • promicanje zelenog gospodarstva, energetske učinkovitosti i ekoloških standarda u proizvodnim procesima te povećanje razvojnih potencijala u skladu s eko i drugim međunarodnim standardima, te
  • zadržavanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta.