Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za financiranje u okviru Programa sufinanciranja gospodarskih projekata u Vukovaru 2022.

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika bespovratnih sredstava iz Programa sufinanciranja gospodarskih subjekata utvrđenih u proračunu Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara za 2022. godinu.

Poziv je otvoren danom objave (09.09.2022.) na mrežnim stranicama Fonda u trajanju od 30 kalendarskih dana (do 08.10.2022.)