Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za financiranje u okviru Programa sufinanciranja gospodarskih projekata u Vukovaru 2021.

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika bespovratnih sredstava iz Programa sufinancirana gospodarskih subjekata utvrđenih u proračunu Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara za 2021. godinu.

Poziv je otvoren danom objave na mrežnim stranicama Fonda u trajanju od 30 kalendarskih dana.