Nacrt Plana i programa obnove i razvoja Grada Vukovara do 2025. godine

Plan i Program obnove i razvoja Grada Vukovara do 2025. godine kratkoročni je programsko-planski dokument kojeg je izradio Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara u suradnji s vanjskim stručnjacima.