Natječaj za prijam radnika u radni odnos na neodređno vrijeme

Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara raspisuje natjedaj za prijam radnika u radni odnos na
neodređeno puno vrijeme i to:

  • 1 (jednog) Višeg stručnog suradnika za financijsko-računovodstvene poslove

Uvjeti koje kandidat mora ispunjavati:

  • magistar ekonomije (završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomske struke sa najmanje ostvarenih 300ECTS bodova),
  • najmanje tri (3) godine radnog iskustva na financijsko-računovodstvenim poslovima,
  • izvrsno poznavanje rada na računalu,
  • poznavanje engleskog jezika (prednost)

Detaljnije informacije u priloženom dokumentu.