Odluka o odabiru kandidata za radni odnos

Na temelju članka 18. Statuta Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, Odluke o raspisivanju natječaja za prijem radnika, Urbroj: 563-LB/21-11 od 22. siječnja 202l. godine, lzvješća Povjerenstva za
provedbu natječaja Urbroj: 563-LB/2l-23 od 05. ožujka 2021. godine, Predsjednica Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara donosi Odluku o odabiru kandidata (u prilogu).

Dokumentacija: