Vijesti

Javni poziv za neovisne procjenitelje

06.03.2017

Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara raspisuje ovaj Javni poziv u svrhu ažuriranja baze neovisnih procjenitelja za ocjenjivanje projektnih prijedloga