Vijesti

Javni poziv za neovisne procjenitelje

01.05.2015

Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara raspisuje ovaj Javni poziv u svrhu uspostavljanja baze neovisnih procjenitelja za ocjenjivanje projektnih prijedloga

Katalog rezultata 2002.-2010.

22.12.2011

Kako je u tijeku deseta godina rada Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, odlučili smo široj javnosti putem ovog "Kataloga rezultata", prezentirati vidljive (Visibility) rezultate našeg rada i doprinosa obnovi i razvoju grada Vukovara.