Vijesti

Web gospodarski vodič grada Vukovara

10.09.2010

Kao jedna od mjera ulaganja u promidžbu gospodarstva grada Vukovara bilo je izdavanje Gospodarskog vodiča grada Vukovara kojim smo željeli poduzetnike grada Vukovara približiti regionalnom i nacionalnom tržištu Republike Hrvatske.